Android - Mobilné výpočty 2022/2023

Predmet mobilné vypočty Vás na cvičeniach aj prednáškach oboznámia s programovaním aplikácií pre systém Android.


Požiadavky na študenta

Pre absolvovanie predmetu bez väčších problémov, je potrebné ovládať základy OOP a programovací jazyk Kotlin prípadne Java alebo Swift. Počas predmetu budeme používať výhradne jazyk Kotlin (podobný Jave, Swift)
V prípade, že niektorú požiadavku nespĺňate, tak si ich prosím zopakujte alebo naštudujte. Vhodným zdrojom je aj uvádzaný kurz, ktorým odporúčam veľmi pozorne prejsť.


Samoštúdium!

Aby ste všetko stíhali včas, je potrebné okrem aktívnej účasti na prednáškach a cvičeniach, venovať dostatočný čas aj príprave na nasledujúce cvičenie. Odporúčame ako samoštúdium postupne pokračovať v kurzoch, tak aby ste mali ideálne prejdené dopredu lekcie v kurze, ktoré sa budú robiť na nasledujúcom cvičení a nemuseli si vtedy čítať prvý krát uvedené materiály. Na cvičení sa Vám budem snažiť pomôcť s problémami, ktoré ste mali pri samoštúdiu a prípadne odpovedať na vaše otázky.

Odporúčaný kurz: Developing Android Apps with Kotlin


Podmienky absolvovania

Cvičenia: 50 bodov (min. 25 bodov)
Skúška: 50 bodov (min. 25 bodov)

Harmonogram prednášok

  • Prednáška 1. až 6. - Programovanie Android aplikacii
  • Prednáška 7. až 11. - Social computing, Gamification, Vážne hry
  • Prednáška 12. - Pozvaná prednáška

Harmonogram sa môže meniť.

Harmonogram cvičení

  • Cvičenie 1. až 10. - Programovanie.
  • Cvičenie 8. - Zadanie záverečného zadania (práca v time)
  • Cvičenie 11. a 12. - konzultácie a odovzdávanie zadania.

Zadania je potrebné mat odovozdané najneskôr na 12. cvičeni.

Harmonogram sa môže meniť.


Kontakty

Dr. rer. nat. Martin Drozda, C601, martin.drozda@stuba.sk (Prednášky, Skúška)
Ing. Maroš Čavojský, PhD., C606, maros.cavojsky@stuba.sk (Prednášky, Cvičenia)