Android - Mobilné výpočty 2023/2024

Predmet mobilné vypočty Vás na cvičeniach aj prednáškach oboznámia s programovaním aplikácií pre systém Android.


Harmonogram prednášok

 • 1. Prednáška - Android(1), v AB150 20.9. 2023 o 10:00
 • 2. Prednáška - Android(2), v AB150 27.9. 2023 o 10:00
 • 3. Prednáška - Social computing v AB150 4.10. 2023 o 10:00
 • 4. Prednáška - Gamification v AB150 11.10. 2023 o 10:00
 • 5. Prednáška - Android(3), v AB150 18.10. 2023 o 10:00
 • 6. Prednáška - Android(4), v AB150 25.10. 2023 o 10:00
 • -- 1. 11. Sviatok všetkých svätých (deň pracovného pokoja) --
 • 7. Prednáška - Android(5), v AB150 8.11. 2023 o 10:00
 • 8. Prednáška - Gamification , v AB150 15.11. 2023 o 10:00
 • -- 22. 11. Kariérny veľtrh FEI JobFair 2023 --
 • 9. Prednáška - Gamification, v AB150 29.11. 2023 o 10:00
 • 10. Prednáška - Vážne hry, v AB150 6.12. o 10:00
 • 11. Prednáška - Pozvana prednaska, v AB150 11.12. o 10:00 ( nahrada za 1.11.)
 • 12. Prednáška - podla Harmonogramu, za 22.11. (Kariérny veľtrh FEI JobFair 2023) nie je nahrada

Harmonogram sa môže meniť.

Harmonogram cvičení

Účasť na cvičeniach je povinná, max. 1 neospravedlnená neúčasť. Pre ostatné musia byť ospravedlnenky nahraté v AIS.

 • 1. Cvičenie - v C801 21.9. 2023 o 8:00/10:00
 • 2. Cvičenie - v C801 28.9. 2023 o 8:00/10:00
 • 3. Cvičenie - v C801 5.10. 2023 o 8:00/10:00
 • 4. Cvičenie - v C801 12.10. 2023 o 8:00/10:00
 • -- 19.10. OpenSlava, FEIstival (študijné voľno) --
 • 5. Cvičenie - v C801 26.10. 2023 o 8:00/10:00
 • 6. Cvičenie - v C801 2.11. 2023 o 8:00/10:00
 • 7. Cvičenie - v C801 9.11. 2023 o 8:00/10:00
 • 8. Cvičenie - v C801 16.11. 2023 o 8:00/10:00
 • 9. Cvičenie - v C801 23.11. 2023 o 8:00/10:00
 • 10. Cvičenie - v C801 30.11. 2023 o 8:00/10:00
 • 11. Cvičenie - v C801 7.12. 2023 o 8:00/10:00 , konzultácie a odovzdávanie zadania
 • 12. Cvičenie - v C801 12.12. 2023 o 8:00/10:00 , konzultácie a odovzdávanie zadania ( nahrada za 19.10. )

Harmonogram sa môže meniť.


Požiadavky na študenta

Pre absolvovanie predmetu bez väčších problémov, je potrebné ovládať základy OOP a programovací jazyk Kotlin prípadne Java alebo Swift. Počas predmetu budeme používať výhradne jazyk Kotlin (podobný Jave, Swift)
V prípade, že niektorú požiadavku nespĺňate, tak si ich prosím zopakujte alebo naštudujte. Vhodným zdrojom je aj uvádzaný kurz, ktorým odporúčam veľmi pozorne prejsť.


Samoštúdium!

Aby ste všetko stíhali včas, je potrebné okrem aktívnej účasti na prednáškach a cvičeniach, venovať dostatočný čas aj príprave na nasledujúce cvičenie. Odporúčame ako samoštúdium postupne pokračovať v kurzoch, tak aby ste mali ideálne prejdené dopredu lekcie v kurze, ktoré sa budú robiť na nasledujúcom cvičení a nemuseli si vtedy čítať prvý krát uvedené materiály. Na cvičení sa Vám budem snažiť pomôcť s problémami, ktoré ste mali pri samoštúdiu a prípadne odpovedať na vaše otázky.

Odporúčaný kurz: Developing Android Apps with Kotlin


Podmienky absolvovania

Cvičenia: 50 bodov (min. 25 bodov)
Skúška: 50 bodov (min. 25 bodov)


Kontakty

Dr. rer. nat. Martin Drozda, C601, martin.drozda@stuba.sk (Prednášky, Skúška)
Ing. Maroš Čavojský, PhD., C606, maros.cavojsky@stuba.sk (Prednášky, Cvičenia)